STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ

Urologická ambulance Slaný byla založena a zahájila svůj provoz v roce 2013. Zajišťuje komplexní péči o Vaše urologické zdraví. Poskytuje vysoce odbornou akutní i preventivní péči. Provádí specializovaná vyšetření. Přístup ke klientům je vždy individuální a diskrétní.

Jsme smluvním zdravotnickým zařízením níže uvedených zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP – 207)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP – 201)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV – 211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
  • RBP, zdravotní pojišťovna (RBP – 213)

Nepojištění klienti uhradí své vyšetření dle platného ceníku.