Vyšetření za přímou úhradu:

 

vstupní klinické vyšetření 1 000,-
kontrolní klinické vyšetření 250,-

 

Další specializovaná vyšetření, která se připočítají ke klinickému vyšetření jsou-li provedena:

ultrazvukové vyšetření jednoho orgánu ve více rovinách 300,-
ultrazvukové vyšetření dvou orgánu ve více rovinách 400,-
ultrazvukové vyšetření tří a více orgánu ve více rovinách 500,-
ultrazvuk přes konečník 800,-
ultrazvuk Dopplerovské vyšetření cév samostatně 200,-
uroflowmetrie – měření průtoku moče 250,-
zavedení cévky do močového měchýře (standardní katetr) 500
stěry z močové trubice, pochvy (za stěr) 120,-
rigidní cystoskopie 800,-
kalibrace močové trubice s dilatací 700,-
masáž prostaty 1000,-
biopsie prostaty, včetně jehly (bez histologického rozboru vzorků) 2000,-
administrativní práce (výpis pro pojišťovnu atd.) 300,-
výpis ze zdravotní dokumentace 400,-
flexibilní cystoskopie 2000,-