Studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončil v roce 1986. Po ukončení studia jsem pracoval na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice  v Praze. V roce 1989 jsem složil atestaci 1. stupně a v roce 1994 atestaci 2. stupně z urologie. V roce 1998 jsem nastoupil jako odborný asistent na Urologickou kliniku 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole.  Kromě léčby pacientů jsem se věnoval i výuce studentů 2. lékařské fakulty. V roce 2012 jsem úspěšně dokončil postgraduální doktorandské studium na téma Exprese CA IX antigenu u urogenitálních nádorů, zejména se zaměřením na karcinom ledviny a uroteliální tumory dolních močových cest. Od roku 2008 pracuji na urologickém oddělení ON Kladno a.s., od roku 2009 ve funkci primáře.

Jsem autorem nebo spoluautorem více než 60 publikací v odborných časopisech a více než 60 přednášek s urologickou tematikou.